Skip links

Vavčerji za digitalni marketing in digitalno strategijo

Izkoristite do 60% sofinanciranje in privarčujte do 1500€ za spletno stran in do 2500€ za spletno trgovino!

V mesecu februarju 2021 se je ponovno odprl vavčer za spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednja podjetja v skupni vrednosti več kot 5 mio EUR.

Acenta Vam lahko kot strokovnjak na področju digitalnega marketinga ter potrjen in vpisan v katalog strokovnjakov pri DIH Slovenija svetuje:
pri razpisni dokumentaciji,
• pripravi in oddaji vloge,
• pri izvedbi vavčerja za digitalni marketing in pripravi digitalne strategije.

Zanimam se za vavčer

1. VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (sofinanciranje do 60%)

Namen vavčerja je:

• Spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP s sofinanciranjem upravičenih stroškov, ki vključujejo:

nove spletne strani + testiranje = 500 – 1.500 EUR
• nove mobilne aplikacije + testiranje = 500 – 2.000 EUR
• lastne spletne trgovine = 500 – 2.500 EUR
• lastne rezervacijske platforme = 500 – 2.500 EUR

Vrednost vavčerja:
• do 9.999,99 €.

Zanimam se za vavčer
1500 €
SPLETNA STRAN
2500 €
SPLETNA TRGOVINA
2000 €
MOBILNA APLIKACIJA
2500 €
REZERVACIJSKA PLATFORMA

2. VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE (sofinanciranje do 60%)

Namen vavčerja je:
Spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij.

• Digitalna strategija zajema vse tri elemente:
o oceno stanja na področju digitalizacije,
o pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
o pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0).

Vrednost vavčerja:
• do 9.999,99 €

Zanimam se za vavčer

Glede na to, da je količina nepovratnih sredstev omejena, čimprej izpolnite obrazec ali nam pošljite sporočilo na razpisi@acenta.si

Svetovanje za oddajo vloge za pridobitev vavčerja za digitalni marketing in pripravo digitalne strategije je za naše stranke in partnerje brezplačno.

Izpolnite spodnji obrazec in vas kontaktiramo.

Skupaj izberemo paket in vavčer za pridobitev sredstev.

Pomagamo vam pri pripravi in oddaji vloge.

Izpeljemo celoten postopek izvedbe projekta.

Izkoristite do 60% sofinanciranje in pridobite nepovratna sredstva.