...
Skip links

Strategija nastopa na socialnih omrežjih – social media strategy

Marketing na socialnih omrežjih je lahko zelo zahteven izziv. Še posebno zaradi zares velikega števila različnih socialnih omrežjih, na katerih lahko začnete graditi svojo prisotnost in zaradi vseh obveznosti, ki jih to prinaša. Ne le to, vsako od teh omrežij ima svoje zakonitosti tako z vidika trženjskih orodij, kot z vidika narave interakcij in značilnosti publike, ki ta omrežja uporablja. Strategija na Facebooku se bo zato precej razlikovala od strategije za kakšno drugo omrežje, ali pa npr. od tiste za čim več zadetkov na Googlu.

V Acenti smo zato izdelali edinstven pet točkovni sistem s katerim Vam na enostaven, sistematičen in pregleden način pomagamo pri pripravi in uresničitvi strategije nastopa na socialnih omrežjih.

Analiza stanja in potreb

Priprava strategije

Izobraževanje Vaših kadrov

Spremljanje rezultatov

Odlična podpora

Socialna omrežja in strategija nastopa

Vse – od zasnove, izvedbe in podpore

Skupaj bomo najprej izdelali analizo stanja marketinga na vaših socialnih omrežjih.  Oblikovali  bomo širšo sliko tega, kaj želite na svojih socialnih omrežjih doseči in sporočiti svojim sledilcem ter kako to kar najbolje izpeljati.

Temu koraku sledi izdelava rešitve, kjer bomo s skupnimi močmi v strategiji opredelili pet temeljev uspešnega nastopa na socialnih omrežjih:

1. Cilji Definiramo želene cilje vaših marketinških aktivnosti in določimo, kako jih boste merili. Cilji so lahko zelo raznoliki in zajemajo veliko področij. Npr. kot so povečanje prodaje, ustvarjanje zvestih sledilcev, ustvarjanje povpraševanja po izdelku, povečanje prometa na fizičnih lokacijah …

2. Ciljna populacija Opravimo raziskavo ciljnega trga in opredelimo Vašega idealnega kupca. Prek nabora parametrov kot so lokacija, starost, spol, prihodek, najljubše spletne strani, status zveze idr. bomo ustvarili temelje za izdelavo person Vaših ciljnih strank, ki jih želite nagovoriti in prepričati.

3. Vsebina Izdelamo podroben načrt objavljanja vsebin in tona, ki ga boste ubrali na socialnih omrežjih. Načrt temelji na določenih tipih vsebine, ki segajo vse od izobraževalnih vsebin, novic, dogodkov, zgodb kupcev, pa do promocijskih objav, zakulisnih dogajanj in drugih.

4. Kanali Izberemo najbolj ustrezna socialna omrežja glede na vaše potrebe, zmožnosti in želje ter kjer bodo Vaši viri najbolj optimalno izkoriščeni.

5. Proces Izberemo orodja, s katerimi boste najbolj učinkovito izpeljali svojo strategijo. Pomagamo Vam izbrati najbolj primerna orodja za načrtovanje vsebine, zbiranje in beleženje idej, izdelovanje urnika ter kako izbrati najbolj ustrezne termine objav.

Da bo Vaša strategija zares zaživela, bomo Vaše zaposlene neprestano in izdatno izobraževali, saj bodo le tako lahko zares osvojili vsako izmed zgoraj navedenih točk in to razumevanje uporabili v praksi.

Ves čas trajanja izvrševanja strategije bomo rezultate njihovega dela tudi spremljali in delili z Vašo celotno ekipo in jih hkrati usmerjali. S tem bomo zagotovili hitrejše doumevanje in optimizacijo procesa, obenem pa Vam bomo nudili odlično podporo v primeru, ko se kaj zalomi.