Skip links

Kako zasnovati učinkovite marketinške cilje?

Podobno kot na vseh drugih področjih boste tudi brez jasnih ciljev v marketingu tavali v temi. Cilji v marketingu podpirajo vse marketinške strategije, zato je to prednostna naloga, če želite doseči tudi splošne poslovne cilje.

Določanje strateških ciljev v marketingu pa je tudi odličen način motivacije, saj boste le z njihovim vrednotenjem vedeli, ali ste pri svojem delu uspešni ali ne. Cilji in kazalniki uspešnosti vam bodo v veliko pomoč pri razvijanju vaše marketinške strategije, ki vam bo prinašala dobre rezultate.

Največja dilema pri vsem tem pa je, kako si na pravi način zastaviti cilje. V nadaljevanju smo vam pripravili nekaj iztočnic, s pomočjo katerih si boste postavili še boljše cilje v marketingu in s tem izboljšali svoje poslovanje. Pri tem pa smo vam vedno na voljo tudi strokovnjaki pri Acenti. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi našli za vas najboljšo marketinško strategijo s pomočjo dobro zastavljenih ciljev.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO MI?

Zakaj potrebujete cilje v marketingu?

Kot smo že omenili, boste brez jasnih ciljev v marketingu tavali v temi. Posledično pa boste težko dosegali merila, ki bi vam pomagala doseči tudi vaše splošne poslovne cilje. Na primer, angažiranost za večjim številom všečkov na družbenih omrežjih še ne pomeni uspeha, ampak se morate v to nekoliko bolje poglobiti.

To pomeni, da se ne boste osredotočili le na ustvarjanje vsebine, ki bi vam prinašala všečke ali komentarje. Poleg tega skušajte čim več prometa preusmeriti na svoje spletno mesto in vaše sledilce spodbuditi, da vstopijo v prodajni lijak.

Zato pa je potrebno dobro razumevanje želja in potreb vašega občinstva, saj boste le na ta način ustvarili konverzije na strani. Svojo donosnost naložbe lahko pospešite le z natančno marketinško strategijo, ki vključuje SEO optimizacijo, družbena omrežja in še ogromno drugih orodij, s katerimi lahko dosežete svoje cilje.

Postavitev ciljev z metodo SMART

Pri določanju ciljev se lahko držite različnih meril, priporočamo pa vam, da pri tem uporabite metodo SMART. Ta se je izkazala za najboljšo, saj boste z njo zajeli vse pomembne vidike uspešnih ciljev marketinga.

Specific – specifičen: Pri določanju svojih ciljev morate biti zelo jasni, hkrati pa morate biti natančni tudi glede tega, kaj določen cilj pomeni in kaj zajema.

Measurable – merljiv: Jasno opredelite, s katerimi kazalniki uspešnosti boste ugotavljali, ali ste dosegli cilje ali ne. To je pomembno s tega vidika, da boste vedeli, ali so se vaša prizadevanja obrestovala ali ne in kako se to odraža v vašem poslovanju.

Achievable – dosegljiv: Je že res, da je potrebno pri postavljanju ciljev ciljati visoko, a ne tako visoko, da so ti cilji nerealni. Zato se vedno vprašajte, ali je določen cilj mogoče dejansko doseči.

Relevant – ustrezen: Na tem mestu se vprašajte, kateri cilji marketinga vam bodo pomagali doseči poslovne cilje. Izjemno pomembno je, da si določite takšne cilje marketinga, s katerimi boste uspešneje razvijali svoje podjetje.

Time-bound – časovno omejen: Če si boste za svoje cilje določili rok, boste tudi vedeli, kdaj morate izmeriti svoje rezultate in jih primerjati s predhodnimi strategijami. Na ta način boste lahko optimizirali prihodnje cilje in strategije ter dosegali boljše rezultate.

Kakšne cilje v marketingu si lahko postavite?

Na področju digitalnega marketinga je ogromno različnih ciljev, ki si jih lahko postavite. Med njimi so najbolj priljubljeni ustvarjanje več potencialnih strank, izboljšanje stopnje konverzije, povečanje prodaje, povečanje prometa in še marsikaj drugega.

A bistvo postavljanja ciljev ni v tem, da želite povečati prodajo, ampak v tem, kako želite da se poveča, katere kanale boste uporabili in v kolikem času predvidevate, da boste to dosegli. Zato je ključnega pomena, da se osredotočite na načrtovanje, upravljanje in doseganje svojih ciljev, pri tem pa je ključno tudi to, da je vaša celotna strategija usmerjena v kupca in njegovo potovanje skozi prodajni lijak.

Marketinške taktike

Kadar zastavite novo marketinško strategijo ali uporabite marketinške taktike, morajo biti vedno v ospredju strateški cilji. Taktike in strategije izkoristite za to, da na koncu dosežete zastavljene cilje. Zato vedno, ko ustvarjate strategijo digitalnega marketinga, začnite s svojimi cilji.

Šele, ko imate jasne in konkretne cilje, pomislite, s kakšno taktiko si lahko pomagate pri doseganju ciljev. Če želite na primer v dveh mesecih povečati organski promet na vaši spletni strani za 15 %, boste v tem primeru uporabili taktike, kot so na primer raziskava ključnih besed, optimizacija vsebine, oglaševalska akcija za ustvarjanje povezav ali karkoli drugega, kar bi vam pomagalo doseči zastavljeni cilj.

Ugotovili smo torej, da je določanje ciljev marketinga nujno potrebno za uspeh vašega podjetja. Brez ciljev lahko samo upate, da se bodo vaši ukrepi prijeli, a s takšnim načinom dela dolgoročno ne boste imeli uspeha v močni konkurenci na trgu. Na drugi strani pa z jasno določenimi cilji motivirate sebe, svojim sodelavcem pa dajete jasne usmeritve, ki jim morajo slediti za dosego zastavljenih ciljev.

POTREBUJEM UČINKOVIT NASTOP NA SPLETU

Brezplačen posvet