Skip links

Radio Ptuj

Izdelava digitalne strategije

PRIJAVITE SE NA SPLETNO ANALIZO

Radio Ptuj je danes ena izmed pomembnejših slovenskih regionalnih radijskih postaj in najbolj poslušana radijska postaja Spodnjega Podravja. Program, namenjen vsem generacijam, oddaja iz najstarejšega slovenskega mesta brez prekinitev že 50 let.

STRANKA

Radio Ptuj

KATEGORIJA

Digitalna strategija

Cilji in izzivi

Vodstvo in zaposleni na Radio Ptuj se zavedajo pomembnosti povezovanja kakovostnih radijskih vsebin z digitalnimi mediji ter interaktivne spletne komunikacije s poslušalci.

Skupaj s podjetjem smo izvedli digitalno strategijo s ciljem pridobivanja mlajših poslušalcev in bralcev ter zagotavljanja redne dvosmerne komunikacije. Preko samoocenjevalnih testov, ki zajemajo vse elemente digitalne strategije, smo opravili poglobljeno analizo stanja, izdelali strategijo ter akcijski načrt aktivnosti na digitalnem področju (terminski plan aktivnosti).

Najpomembnejši ukrepi, ki jih bo podjetje Radio Ptuj izvajalo v sklopu digitalne strategije in akcijskega načrta:

 • segmentiranje baze strank,
 • personalizacija prikaza vsebin na spletni strani,
 • vsebinska posodobitev aplikacije s ciljem pridobivanja mlajših bralcev in poslušalcev,
 • uvajanje dvosmerne komunikacije z bralci in poslušalci preko digitalnih platform,
 • uvedba digitalnega časopisa z vsebinami, ki bodo pritegnile mlajše bralce,
 • vzpostavitev digitalnih naročnin,
 • digitalizacija, avtomatizacija, standardizacija obdelovanja podatkov,
 • zmanjšanje »papirnega« poslovanja in povečanje učinkovitosti,
 • povečanje digitalnih kompetenc med zaposlenimi in ustvarjanje novih digitalnih delovnih mest,
 • boljša izkoriščenost ERP sistema,
 • povečanje kibernetske varnosti.

Rezultati glede na cilj

 • Stranka je prejela zelo konkreten akcijski načrt za doseganje digitalnih ciljev, z razumljivimi opisi nalog za izvajalce-zaposlene ter terminski plan izvajanja nalog.
 • Stranka je preko delavnic in končnega dokumenta ugotovila, na katerih digitalnih področjih delajo dobro in katera področja je potrebno nadgraditi in izboljšati.
 • Zaposleni, ki so sodelovali na delavnicah, so izboljšali svoja digitalna znanja in začeli razmišljati »digitalno«.
 • Vodstvo podjetja sedaj lahko planira ustrezno digitalno preobrazbo, se okrepi na kadrovskem področju ter digitalno preobrazbo vključi v strategijo svojega podjetja.
Share on

Naredite prvi korak in zahtevajte marketinški pregled

Zahtevajte spletno analizo